Ледньова Ірина Валеріївна

0

Місце роботи: Лікарня державної ветеринарної медицини м. Харкова
Посада: лікар ветеринарної медицини державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи № 3
Склад корупційного правопорушення: Ледньова І.В., обіймаючи посаду лікаря ветеринарної медицини державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи № 3 лікарні державної ветеринарної медицини. Харкова, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного бюджету, допустила порушення обмежень щодо використання службового становища та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у сумі 120 грн. в якості винагороди за надання фактичного допуску до проведення реалізації товарів тваринного походження без проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції та складання про це відповідного експертного висновку, тобто вчинила дії, які містять ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», ч. 1 ст. 172-2 КУпАП, за наступних обставин.
Вид покарання (стягнення): Ледньову Ірину Валеріївну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру – грошових коштів у розмірі 120 грн.
Дата судового рішення: 2012-03-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.