Березіна Ірина Михайлівна

0

Місце роботи: Держкомзем в м. Судак АР Крим
Посада: заступник начальника відділу
Склад корупційного правопорушення: Березіна І.М. вчинила навмисні дії, що виразилися в одержанні хабаря за виконання, в інтересах, що дає хабар яких-небудь дій, з використанням свого службового становища, поз'єднане з вимаганням хабаря.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України Березіну Ірину Михайлівну звільнити від відбування основного призначеного покарання, з випробуванням, установивши випробний термін два роки.
Дата судового рішення: 2011-11-08
Номер судового рішення: 1-173/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.