Здріль Ігор Данилович

0

Місце роботи: Медична частина Сокальської ВК №47 УДД України з ПВП у Львівській області
Посада: лікар-стоматолог.
Склад корупційного правопорушення: Здріль І.Д. будучи службовою особою, оскільки за своїм статусом відноситься до службових осіб, так як працює за трудовим договором в Сокальської ВК №47 УДД України (служба в Державній кримінально-виконавчій службі України, в свою чергу, є державною службою особливого характеру) та маючи право безперешкодного входу на територію Сокальської ВК №47, погодився на пропозицію засудженого Крецу А.П. таємно пронести останньому в місця позбавлення волі мобільний телефон.
Вид покарання (стягнення): Адміністративного штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-10-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.