Мосяженко Ніна Вікторівна

0

Місце роботи: Берестовська сільська рада Артемівського району
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Мосяженко Н.В., зловживаючи службовим становищем-діючи умисно, хибно розуміючи інтереси держави, діючи в інтересах ПП Орлова В.В., на шкоду загальнодержавним інтересам, будучи посадовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, використовувала своє службове становище всупереч інтересам служби, в результаті чого заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що виразився в підриві авторитету та престижу органів державної влади та місцевого самоврядування, не повернення до державного бюджету за договором № 1 від 10.08.2009 рік коштів на суму 12 413,04 грн., за договором № 2 від 10.08.2009 року грошових коштів на суму 50 243 грн., всього на загальну суму 62 656,04 грн
Вид покарання (стягнення): Мосяженко Н.В. звільнити від кримінальної відповідальності за ст.ст. 364 ч.1, ст. 366 ч. 1 КК України, в силу акта амністії, згідно ст. 1 п. «г» Закону України «Про амністію в 2011 року» від 08.07.2011 року
Дата судового рішення: 2011-11-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.