Сагадюк Василь Ігорович

0

Місце роботи: Гагарінська РДА м. Севастополя
Посада: державний реєстратор
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар якої-небудь дії з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): Сагадюка Василя Ігоровича визнати винним у здійсненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК України. Звільнити Сагадюка Василя Ігоровича від покарання зі спливом строків давності на підставі ст. 49 КК України.
Дата судового рішення: 2012-02-03
Номер судового рішення: 1-722/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.