Шевченко Юрій Михайлович

0

Місце роботи: Прелесненська сільська Рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Шевченко Ю.М. будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування 7 рангу 4 категорії, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цім можливості, порушив спеціальні обмеження щодо використання службового становища та незаконно отримав грошову винагороду на суму 5223,5 гривень.
Вид покарання (стягнення): Шевченко Юрія Михайловича визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 2 КпАП України і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1500 на користь держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-04-02
Номер судового рішення: 3к/0544/582/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.