Заплатина Віра Григорівна

0

Місце роботи: КП "Костянтинівське трамвайне управління"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисно, діючи в інтересах третіх осіб, зловжила службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави й спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У силу ст.ст.75,76 КК України звільнити Заплатину В.Г. від відбування основного покарання з випробним терміном на 2 (два) роки, зобов'язавши її періодично бути для реєстрації в органі кримінально-виконавчої системи, якщо вона в період випробного терміну не вчинить новий злочин і виконає покладені на неї обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-03-30
Номер судового рішення: 1-570/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.