Семикін Ігор Петрович

0

Місце роботи: КП «Автотрансторг»
Посада: виконуючий обов'язки директора
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто невиконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них відносини, потягнувши тяжкі наслідки державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання з випробувальним строком на 1 рік, зобов'язавши виконувати вимоги ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України без дозволу органів кримінально-виконавчої системи, повідомляти в зазначені органі про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-02-09
Номер судового рішення: 1- 1177 / 11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.