Калініченко Олексанр Іванович

0

Місце роботи: Корсунь – Шевченківська районна державна адміністрація
Посада: начальник господарчої групи відділу освіти
Склад корупційного правопорушення: Калініченко О.І., перебуваючи на посаді начальника господарчої групи відділу освіти Корсунь – Шевченківської районної державної адміністрації, член комітету з конкурсних торгів відділу освіти Корсунь – Шевченківської районної державної адміністрації, відповідно до п.1 ч.2 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», будучи суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, зокрема прирівняним до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що одержують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, порушив вимоги ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», а саме використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, під час проведення запиту цінових пропозицій неправомірно сприяв ПП «ЕКО-ВУД»у перемозі на конкурсних торгах, тобто порушив вимоги ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за що передбачена відповідальність ч. 2 ст.172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Калініченка Олексанра Івановича у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 1722 КУпАП. Накласти на Калініченка О.І. адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить на даний час 2550,00 грн., який стягнути в доход держави.
Дата судового рішення: 2012-03-30
Номер судового рішення: 2310/868/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.