Зозуля Галина Михайлівна

0

Місце роботи: ДПІ у місті Ровеньки
Посада: завідувач сектору реєстрації та обліку платників податків
Склад корупційного правопорушення: Завідувач сектору реєстрації та обліку платників податків ДПІ у м. Ровеньки Зозуля Галина Михайлівна, будучи державним службовцем, умисно порушила встановлені для державних службовців обмеження, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, шляхом зайняття підприємницькою діяльністю, за що отримувала прибуток, фактично допустила порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», за що передбачена адміністративна відповідальність згідно ч. 1 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Зозуля Галину Михайлівну, 25 листопада 1956 року народження, завідувача сектору реєстрації та обліку платників податків ДПІ у місті Ровеньки Луганської області, притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 850 грн. з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності у сумі 550 грн.
Дата судового рішення: 2012-03-23
Номер судового рішення: 3-686/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.