Птащенко Геннадій Євгенович

0

Місце роботи: ТОВ «Баутек»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, в особистих інтересах, що спричиноло тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.ст.75, 76 КК України звільнити Птащенко Г.Є. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2011-09-14
Номер судового рішення: 1-188/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.