Чуйко Олександр Володимирович

0

Місце роботи: 3-тя механізована рота вч А 2483 м.Мукачева
Посада: командир.
Склад корупційного правопорушення: Чуйко О.В., являючись військовою службовою особою, 06 вересня 2011 року на території вч А 2483 м.Мукачева, з метою уникнення настання для себе негативних наслідків послужбі у вигляді притягнення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності, офіційно не повідомив командира вч А 2483 та членів інвентаризаційної комісії про відсутність на БМП-1П № 336 (об”єкт 765 № ПО5ЖТ1674) нестачі двох водовідкачувальних помп, склав та затвердив у командира вч А 2483 офіційний документ, акт технічного стану об”єкту 765 № ПО5ЖТ1674 (336), у якому зазначив, що “ БМП –1П № 336 технічно справний і придатний до бойового застосування, усі параметри відповідають вимогам експлуатаційної документації”, чим скоїв використання в інший спосіб особою в своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв”язку з виконанням службових повноважень.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу 850 (вісімсот п”ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-10-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.