Ворнік Аркадій Сергійович

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємець
Склад корупційного правопорушення: Одержання неправомірної вигоди за пропозицію здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Вид покарання (стягнення): Звільнити засудженого Ворнік Аркадія Сергійовича, від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк терміном в – 3 (три) роки. Відповідно до ст. 76 КК України зобов’язати його повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.
Дата судового рішення: 2011-11-17
Номер судового рішення: 1-1855/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369-2. Зловживання впливом

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.