Оверченко Ніна Панасівна

0

Місце роботи: Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної академії
Посада: заступник директора з навчальної роботи.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих документів; зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, що призначено за даним вироком, більш суворим, визначити Оверченко Ніні Панасівні остаточне покарання у виді штрафу у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
Дата судового рішення: 2012-01-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.