Волков Валерій Миколайович

0

Місце роботи: Кредитна спілка "Південна"
Посада: керівні посади.
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі і знаходилося в віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення угод з грошовими коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): В силу ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, визначити Волкову Валерію Миколайовичу остаточне покарання у вигляді 7-ми (семи) років позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі, з позбавленням права займати посади пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 3-й (три) роки, з конфіскацією грошових коштів та майна, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього особисто йому належного майна.
Дата судового рішення: 2011-07-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.