Григор'єв Валерій Олексійович

0

Місце роботи: Головне управління МНС України в Луганській області
Посада: перший заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою (шахрайство); заволодінні чужим майном, шляхом обману й зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно й зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, тобто навмисному, з корисливих мотивів в особистих інтересах, використання службовою особою свого службового становища, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, по сукупності вчинених злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Григор'єву Валерію Олексійовичу міру покарання у вигляді 2 (двох) років виправних робіт з позбавленням на 2 (два) року права займати посади, що передбачають виконання функцій представника влади, а також виконання організаційно-господарських і адміністративно-розпорядчих функцій. Григор'єва Валерія Олексійовича від призначеного покарання у вигляді 2 (двох) років виправних робіт з позбавленням на 2 (два) року права займати посади, що передбачають виконання функцій представника влади, а також виконання організаційно-господарських і адміністративно-розпорядчих функцій звільнити у зв'язку з витіканням строків давнини залучення його до кримінальної відповідальності.
Дата судового рішення: 2012-01-25
Номер судового рішення: 1-30/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.