Набоков Сергій Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «БІГ НАТС»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Набоков С.В. як службова особа склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, вніс до них завідомо неправдиві відомості.
Вид покарання (стягнення): Набокова Сергія Володимировича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України і оштрафувати його на 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері пов’язаній із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на 1 рік. Набокова С.В. визнати невинним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України і на підставі п. 2 ч.1 ст. 6 КПК України виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.
Дата судового рішення: 2011-12-26
Номер судового рішення: 1-53/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.