Зелений Володимир Сергійович

0

Місце роботи: ТОВ «НВП Канола-Поділля»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): Зеленого Володимира Сергійовича звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 191 КК України на підставі ст.1 пункті в), г), ст. 6 Закону України "Про амністію у 2011 році"
Дата судового рішення: 2011-11-15
Номер судового рішення: 1-198/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.