Маховська Тетяна Григорівна

0

Місце роботи: Новооріхівська сільська рада Лубенського району Полтавської області
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним та громадським інтересам
Вид покарання (стягнення): За ст. 364 ч.1 КК України призначити їй покарання у виді 1 року обмеження волі із позбавленням права обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік. Згідно ст. 75 КК України Маховську Тетяну Григорівну звільнити від відбування основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-02-20
Номер судового рішення: 1618/756/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.