Яськевич Марія Степанівна

0

Місце роботи: Державний навчальний заклад «Кременецький професійний ліцей»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, будь –якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст. 368 КК України призначити за покарання у вигляді сплати штрафу у розмірі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень без позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих та адміністративно – господарських функцій, застосувавши ст. 69 КК України.
Дата судового рішення: 2011-10-25
Номер судового рішення: 1909/1-166/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.