Коваленко Станіслав Петрович

0

Місце роботи: ДП «Долинське лісове господарство»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Коваленко С.П. перебуваючи на посаді директора державного підприємства «Долинське лісове господарство», юридична адреса м.Долинська, вул.Радянська, 1-а , з 01.07.2011 по 06.12.2011 року скоїв адміністративне правопорушення, яке полягає у неповідомленні ним безпосереднього керівника, а саме керівника Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства, Державне агентство лісових ресурсів України, про наявність конфлікту інтересів, а саме : наявності у його безпосередньому підпорядкуванні близької особи (дружини) Коваленко Н.П.-бухгалтера ДП «Долинське лісове господарство», що призвело до невиконання вимог ст.9 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
Вид покарання (стягнення): Коваленка Станіслава Петровича за ч.1 ст.172-7 КпАП України звільнити від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Справу провадженням закрити.
Дата судового рішення: 2011-12-26
Номер судового рішення: №: 3-1002/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.