Мендюк Ганна Миколаївна

0

Місце роботи: Івано-Франківська обласна державна насіннєвої інспекція
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Мендюк Г.М., будучи уповноваженою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, 21.11.2011 склала і підписала звіт про використання коштів наданих їй на відрядження, незаконно перевела на рахунок своєї зарплатної картки грошові кошти в розмірі 349,69 гривень та одержала їх, чим завдала збитків державі на вказану суму.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850,00 грн.
Дата судового рішення: 2012-03-12
Номер судового рішення: 0907/3309/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.