Коник Валентина Борисівна

0

Місце роботи: Довжицька сільська рада Золочівського району
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Коник В.Б., перебуваючи на посаді голови Довжицької сільської ради Золочівського району, що відноситься до 4 категорії посад службовців, будучи посадовою особою органів місцевого самоврядування 8 рангу , допустила порушення обмежень щодо одержання дарунків, а саме: сприяла ПП «Чайка Я.С.» у здійсненні господарської діяльності, надавши можливість безоплатно використовувати земельну ділянку загальною площею 0,075 га на території с. Довжик , без оформлення необхідних документів на земельну ділянку, з одержанням за це дарунків у вигляді отримання двох пляшок коньяку «старий Кахетті», загальною вартістю 190 грн.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення в виді штрафу в розмірі 425 (чотириста двадцять п’ять ) грн.
Дата судового рішення: 2012-03-01
Номер судового рішення: 2015/388/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.