Форостянко Петро Іванович

0

Місце роботи: с. Ропотуха Уманського району
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Форостянко П.І., використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, достовірно знаючи, що технічний працівник сільського будинку культури с. Ропотуха Уманського району Бишук О.І., яка призначена згідно наказу відділу культури і туризму Уманської райдержадміністрації № 60-К від 29.07.2011 р. в період з 1-го серпня по 25-те жовтня 2011 року фактично була відсутня на роботі та не виконувала свої функціональні обов’язки, підготував та особисто затвердив табелі обліку використання робочого часу за серпень, вересень та жовтень 2011 року. Тим самим Форостянко П.І. надавав останній незаконні переваги перед іншими працівниками та в подальшому сприяв незаконному нарахуванню та отриманню Бишук О.І. заробітної плати за вказаний період в розмірі 1393,33 грн. у зв’язку з прийняттям від останньої обіцянки про отримання неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 850 грн. без конфіскації.
Дата судового рішення: 2012-01-26
Номер судового рішення: 2318/190/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.