Петренко Юрій Леонтійович

0

Місце роботи: начальник обліково-операційного відділ військової частина А 2136
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Петренко Ю.Л., будучи військовою службовою особою Збройних Сил України – заступником командира військової частини – начальником обліково – операційного відділу військової частини А2136, використовуючи своє службове становище, неправомірно надав перевагу військовослужбовцям військової частини А2136 старшому солдату Серікову О.М. та Мамон Є.О. у зв'язку з підготовкою та виданням нормативно- правового акту та прийняттям рішення – наказу командира військової частини А2136 №268 від 5 грудня 2011 року про преміювання особового складу з нагоди святкування 20-ї річниці Збройних Сил України, до виплати якої останні мали не зняті дисциплінарні стягнення, одержавши за це 2 банки білої краски, загальною вартістю 90 грн., у зв'язку з цим зазначеним військовослужбовцям неправомірно виплачені бюджетні кошти на загальну суму 3189,12 грн. чим здійснив корупційне правопорушення, яке передбачено ч. 1 п.4 ст.6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850,00 гривень в прибуток держави, з конфіскацією незаконно отриманої неправомірної вигоди.
Дата судового рішення: 2011-12-23
Номер судового рішення: 2037/3-587/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.