Гончаренко Микола Іванович

0

Місце роботи: ГПУ "Полтавагазвидобування”
Посада: водій 5-ої автоколони автотранспортного цеху
Склад корупційного правопорушення: Вчинив заволодіння майна ГПУ "Полтавагазвидобування” та його розтрату шляхом зловживання службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): За ч.3 ст.191 КК України на 3 ( три) роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнити Гончаренка М.І. від відбування покарання, встановивши іспитовий строк терміном на 2 (два) роки. На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого Гончаренка М.І. обов’язок повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи, періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2011-12-02
Номер судового рішення: 1-67/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.