Сухоставська Тетяна Миколаївна

0

Місце роботи: Головне Харківське обласне управління у справах захисту прав споживачів
Посада: головний спеціаліст – юрист
Склад корупційного правопорушення: Сухоставська Т.М., будучи відповідно до вимог п. «ж»ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, допустила порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди, тобто вчинила дії, які містять ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Накласти на Сухоставську Тетяну Миколаївну адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 2011/4730/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.