Дуднікова Наталія Георгіївна

0

Місце роботи: ВАТ ПВП «Нектар»
Посада: ліквідатор
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, яка виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Дуднікову Н.Г. від відбуття основного покарання з випробуванням терміном на 2 роки. На підставі п.3,4 ст. 76 КК України покласти на Дуднікову Н.Г. обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи. На підставі п. "ґ" ст. 1 ЗУ "Про амністію в 2011 році" від 08.07.2011 р. звільнити Дуднікову Н.Г. від відбуття призначеного їй покарання.
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 1/1416/251/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.