Рожнов Роман Віталійович

0

Місце роботи: ТОВ «Будівельна компанія-21»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, тобто службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): За ст.367 ч.2 КК України призначити йому покарання у виді 3(трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків на 2 (два) роки без штрафу. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного призначеного покарання з іспитовим строком на 2 роки. На підставі ст. 76 КК України зобов”язати засудженого не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2011-10-05
Номер судового рішення: 1-1155/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.