Воронецький Ігор Михайлович

0

Місце роботи: ПП «Вествояж-1»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Воронецький І.М. працюючи на посаді директора ПП «Вествояж-1», будучи службовою особою , зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів незважаючи на те, що встановлений законом граничний термін повернення валютної виручки за укладеними ним контрактами минув 31.09.2008 та 07.02.2009 діючи в інтересах третіх осіб, будь-яких заходів, спрямованих на повернення виручки в іноземній валюті в Україну не вживав та ухилився від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті по укладених зовнішньоекономічних контрактах з нерезидентом – SHAMROCK», Республіка Польща.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 364 КК України-3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням фінансово господарських функцій строком на один рік, за ч. 2 ст. 207 КК України-2 роки позбавлення волі. Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання визначити -три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов»язані з виконанням фінансово-господарських функцій строком на 1 рік. Застосувати до засудженого ст. 75 КК України і від призначеного судом основного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням строком на один рік.
Дата судового рішення: 2011-07-19
Номер судового рішення: 1-89/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.