Макух Зіновій Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ Підприємство "ПМС"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість тобто неналежне виконання своїх службових обовязків, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним державним інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, а саме щодо прийняття неналежно посвідчених товарних накладних.
Вид покарання (стягнення): Макуха Зіновія Володимировича визнати винним за ч. 1 ст. 367 КК України і засудити до штрафу у розмірі 1700 грн.
Дата судового рішення: 2011-09-27
Номер судового рішення: 1-161/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.