Біняж Людмила Федорівна

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: дільнична виборча комісія № 74 с.Шимківці Збаразького району Тернопільської області територіального виборчого округу № 166
Посада: голова комісії
Склад корупційного правопорушення: Біняж Л.Ф. перебуваючи на посаді голови дільничної виборчої комісії №74 с.Шимківці Збаразького району Тернопільської області територіального виборчого округу №166 під час проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих та сільських, селищних, міських голів, будучи матеріально-відповідальною особою та наділеною відповідними повноваженнями пов’язаними із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій під час проведення даних виборів в жовтні 2010р. зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення підробивши підпис у платіжних відомостях, незаконно привласнила виділені із державного бюджету на заробітну плату члену дільничної виборчої комісії №74 с.Шимківці Збаразького району Тернопільської області Волянюку Л.В. кошти в сумі 355 грн. 73 коп.
Вид покарання (стягнення): За ч.3 ст.191 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, за ч.1 ст.366 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно за сукупністю злочинів призначити покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі ст.75 КК України Біняж Л.Ф. звільнити від відбування основної міри покарання з випробуванням та встановити їй при цьому іспитовий строк на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2011-07-28
Номер судового рішення: 1906/1-97/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.