Герасімов Віктор Васильович

0

Місце роботи: Дьоминоолександрівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Відповідно до протоколу № 7-Б від 15.02.2011 р., про адміністративне правопорушення-31.10.2010 року Герасімов В.В. був призначений на посаду голови Дьоминоолександрівської сільської ради, в зв’язку з чим йому був присвоєний 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування. Герасімов В.В., використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, неправомірно сприяв СТОВ «Правда»у здійсненні господарської діяльності у вигляді надання у користування комерційній структурі протягом 2011 року приміщення їдальні Дьоминоолександрівської сільської ради без укладення відповідного договору та сплати оренди за користування зазначеним приміщенням. За вказані дії Герасімов В.В. отримав наприкінці 2011 року від керівництва СТОВ «Правда»неправомірну вигоду у вигляді 20 л бензину марки А-92 ціною 9,80 грн. за 1 літр на загальну суму 196 грн. для заправки свого власного автомобіля.
Вид покарання (стягнення): штраф в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень. Звернуто на користь держави (конфіскувати) неправомірно отриману матеріальну вигоду в сумі 196 грн.
Дата судового рішення: 2012-02-15
Номер судового рішення: 3-78/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.