Вовк Олексій Миколайович

0

Місце роботи: Державна архітектурно-будівельна інспекція – Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяли тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Вовк Олексія Миколайовича визнати винним за ст. 367 ч.2 КК України та призначити йому покарання у вигляді 2-х років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Вовк О.М. від відбуття основного покарання, якщо він протягом 1 річного іспитового строку не вчинить нового злочину. У відповідності зі ст. 1 п. «в» Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року звільнити Вовк Олексія Миколайовича від відбування призначеного покарання
Дата судового рішення: 2012-09-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.