Забірко Олеся Вікторівна

0

Місце роботи: головний бухгалтер Анадольскої сільскої ради
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Забірко О.В. являючись особою уповноваженою на виконання функцій держави, посадовою особою органів місцевого самоврядування, перебуваючи на посаді головного бухгалтера Анадольскої сільскої ради Волноваського району 28.09.20011року порушила спеціальні обмеження щодо використання службового становища, спрямовані на запобігання і протидію корупції, а саме: без розпорядження сільского голови нарахувала та внесла собі премію до розрахунково платіжної відомості за вересень 2011 року, на підставі чого 05.10.2011 року незаконно отримала премію в розмірі 460,92 грн., що підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями, чим здійснила адміністративне правопорушення передбачене ст.172-2 ч.1 КУ про АП
Вид покарання (стягнення): Штраф у розмірі 850 грн. на користь держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди у розмірі 460,92 грн. р/р 31119106700179 код 21081100 МФО 834016 ОКПО 34686799 УГК у Волноваському районі
Дата судового рішення: 2012-01-20
Номер судового рішення: 3-/0506/199/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.