Ліщук Віктор Володимирович

0

Місце роботи: військова частина А0826
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Ліщук В.В., будучи заступником командира батальйону з озброєння – начальника технічної частини військової частини А0826, в період липня-грудня 2011 року займався іншою оплачуваною діяльністю, а саме очолював правління житлово-будівельного кооперативу «Приморський» Київського району міста Одеси, за що отримав від членів кооперативу заробітну плату на загальну суму 3441,38 гривень.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн. у дохід держави з конфіскацією у дохід держави отриманого доходу від роботи за сумісництвом у сумі 3441 гривень 38 коп.
Дата судового рішення: 2012-01-31
Номер судового рішення: 1512/5/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.