Панков Юрій Михайлович

0

Місце роботи: комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки»
Посада: директор комунального підприємства
Склад корупційного правопорушення: Панков Ю.М., перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки», всупереч інтересам служби, не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів пов`язаного із прямим службовим підпорядкуванням близької особи, а саме – рідного брата Алексєєва Д.П., який працює на посаді начальника дільниці №6 комунального цього підприємства, та знаходиться в його прямому підпорядкуванні на вказаній посаді, та не повідомив безпосередне керівництво про цей конфлікт інтересів.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень.
Дата судового рішення: 2011-09-30
Номер судового рішення: 3-8680/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.