Архипова Анастасія Юріївна

0

Місце роботи: не працює
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: 22.09.2011 Архипова А.Ю. з метою уникнути адміністративної відповідальності, за не складання у відношенні її протоколу про адміністративне правопорушення, запропонувала й передала неправомірну винагороду командирові взводу РПС ЛО на ст. Одеса-Головна старшому лейтенантові міліції Чеховському О.В., поклавши гроші в сумі 100 грн. купюрою номіналом 100 (сто) гривень на стіл.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення на у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п'ятдесяти) гривень.
Дата судового рішення: 2011-09-30
Номер судового рішення: 3/1522/8003/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.