Парубець Анатолій Миколайович

0

Місце роботи: завідуючий учбовою частиною автомобільної школи Запорізького міського об’єднання учасників дорожнього руху
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: 17.08.2011 року Парубець А.М., будучи обізнаним, що вартість навчання у автомобільному класі складає 2400 грн., діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службові повноваження, пов’язані з керівництвом автомобільною школою ЗМОУДР, її представництвом, організацією навчально-виробничого процесу, формуванням та комплектуванням учбових груп, укладання договорів та контролем за їх виконанням, а також пов’язані з цим можливості висунув Гуразді О.В. вимогу про передачу для зарахування на навчання в автомобільний клас «Центральний»автомобільної школи ЗМОУДР 2700 грн., з яких 2400 грн. мав намір сплатити від імені Гуразди О.В. в установі банку як плату за навчання, а інші 300 грн.-привласнити і у такий спосіб отримати неправомірну вигоду для себе. 19.08.2011 року діючи з вказаною метою, Парубець А.М. отримав від Гуразди О.В. 2700 грн.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 299 (двісті дев’яносто дев’ять) гривень 02 копійки шляхом перерахування зазначеної суми в дохід держави. Вилучені під час проведення огляду кабінету Парубця А.М. 19.08.2011 року: гроші, квитанції, списки, відомості, довідки про проходження медичних комісій, журнал видачі довідок про курси водіїв, зошит з чорновими записами, наряд з наказами про зарахування курсантів, реквізити автомобільної школи ЗМОУДР, гроші у сумі 400 грн. з написом на бирці "Кузьменко Сергій Володимирович", журнал видачі свідоцтв про закінчення автомобільної школи-повернути власникам зазначених речей.
Дата судового рішення: 2011-09-09
Номер судового рішення: 3-3146/2011
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.