Кучінка Сергій Анатолійович

0

Місце роботи: На момент вчинення правопоуршення: головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Кучінка С.А., будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу у справах молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради, займався підприємницькою діяльністю, з 20 грудня 1995 року зареєстрований як суб”єкт підприємницької діяльності, тим самим допустив порушення спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованих на запобігання та протидію корупції, передбачених п. 1 ч.1 ст. 7 ЗУ “Про засади запобігання та протидії корупції”.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 ( вісімсот п'ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-08-31
Номер судового рішення: 3-2200/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.