Гром Людмила Володимирівна

0

Місце роботи: Мар’янівська дільнична лікарня ветеринарної медицини Новоархангельської районної лікарні державної ветеринарної медицини
Посада: завідуючою Мар’янівською дільничною лікарнею ветеринарної медицини
Склад корупційного правопорушення: Гром Л.В. будучи особою, яка для цілей антикорупційного Закону прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, порушила встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержання за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим вчинила корупційне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 172-2 КУпАП. Гром Л.В. діючи з метою використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей, шляхом ідентифікації декількох тварин за одним і тим же номером, одержала неправомірну вигоду у грошовому виразі у розмірі 85 грн., які використала на власний розсуд.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. на користь держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2011-12-13
Номер судового рішення: 3-735/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.