Бибиков Іван Григорович

0

Місце роботи: Іванковецька сільська рад
Посада: На момент вчинення правопорушення: депутат сільської ради
Склад корупційного правопорушення: Бибиков І.Г., з метою незаконного одержання матеріальних благ, будучи депутатом Іванковецької сільської ради у квітні-липні 2011 року від голови Іванковецької сільської ради Магась Л.М. отримав інформацію про вільні земельні ділянки на території Сніжківської балки Іванковецької сільської ради, внаслідок чого самовільно використовує земельну ділянку загальною площею 9,75 га для вирощування сільськогосподарської культури (кукурудзи), чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-8 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ст.172-8 КУпАП. Провадження у справі про притягнення Бибикова Івана Григоровича до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ст.172-8 КУпАП, закрити в зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.
Дата судового рішення: 2011-10-24
Номер судового рішення: 3-1741/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.