Корнійчук Ростислав Анатолійович

0

Місце роботи: головний спеціаліст, головний державний інженер – інспектор по Гощанському району Інспекції державного технічного нагляду Рівненської обласної державної адміністрації
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Корнійчук Р.А.,діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного особистого збагачення, порушив встановлені законом обмеження щодо використання службового становища, передбачені ст.6 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, використавши свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе,
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 ( вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди в розмірі 410 ( чотириста десять ) гривень, з яких 350 гривень знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів прокуратури Гощанського району Рівненської області
Дата судового рішення: 2012-01-16
Номер судового рішення: № 3-922/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.