Пономаренко Сергій Миколайович

0

Місце роботи: Білківська сільська рада
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пономаренко С.М., будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, використовуючи свої повноваження та пов’язані з цим можливості, діючи умисно та з корисливою метою, в інтересах приватного підприємця Маленка М.О. неправомірно сприяв останньому у здійсненні ним господарської діяльності, шляхом внесення на сесію, підготовки та підписання рішення ради та укладання договору оренди землі без розроблення відповідного проекту землеустрою земельної ділянки за межами населеного пункту с.Білка Тростянецького району Сумської області площею 1,1 га для товарного виробництва, чим надав йому неправомірну вигоду у сумі 930 грн., тобто вчинив корупційне діяння, передбачене ч.1 ст.172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-11-25
Номер судового рішення: 3-944/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.