Козирь Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Сумський прикордонний загін Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України ( військова частина № 9953),
Посада: Стрілець-майстер 2-го ремонтно-експлуатаційного відділення, ремонтно-експлуатаційного взводу роти матеріального забезпечення
Склад корупційного правопорушення: Козирь С.В., як особа, уповноважена на виконання функцій держави, являючись посадовою особою органів державної влади, перебуваючи на посаді директора МКЗ ДЮСШ з вільної боротьби, порушив обмеження встановлені п.1.ч.1.ст.7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме: порушення особою зазначеною у п.1.ч.1. ст..4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю ( крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту).
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді 850 ( вісімсот п*ятидесяти) гривень штрафу без конфіскації винагороди від роботи за сумісництвом.Стягнути з Козиря Сергія Володимировича на користь держави 7 462 ( сім тисяч чотириста шістдесят дві) гривні 60 копійок винагороди від роботи за сумісництвом.
Дата судового рішення: 2011-11-02
Номер судового рішення: № 3-1371/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.