Жарий Андрій Геннадійович

0

Місце роботи: Роменська міська рада
Посада: заступник міського голови з питань міського господарства, земельних відносин, транспорту та зв’язку
Склад корупційного правопорушення: Працюючи на посаді заступника міського голови станом на 17 серпня 2011 року і на день складання протоколу про адміністративне правопорушення входив до органу управління МПП «Фаворит», що має на меті одержання прибутку, чим порушив обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені п.2 ч.1 ст. 7 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. без конфіскації отриманого доходу від такої діяльності.
Дата судового рішення: 2011-09-23
Номер судового рішення: № 3-1669/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.