Гордієнко Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Нескучанське лісництво ДП «Тростянецьке лісове господарство»
Посада: майстер лісу
Склад корупційного правопорушення: Гордієнко С.В., будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, являючись співробітником державного правоохоронного органу, займався підприємницькою діяльністю безпосередньо, чим порушив спеціальні обмеження, спрямовані на попередження корупції, встановлені п.1 ч.1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні».
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією в доход держави отриманого доходу від підприємницької діяльності, починаючи з 01 липня 2011 р.
Дата судового рішення: 2011-08-19
Номер судового рішення: № 3-727/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.