Шпак Богдан Володимирович

0

Місце роботи: Відділ політичного аналізу, прогнозування та інформаційно-аналітичного забезпечення управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю головного управління з питань внутрішньої політики національностей релігій, преси та інформації Тернопільської обласної державної адміністрації
Посада: головний спеціаліст
Склад корупційного правопорушення: Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу політичного аналізу, прогнозування та інформаційно-аналітичного забезпечення управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю головного управління з питань внутрішньої політики національностей релігій, преси та інформації Тернопільської обласної державної адміністрації, будучи державним службовцем, порушив обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме, достовірно знаючи, що державним службовцям забороняється входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, станом на 22 серпня 2011 року залишився учасником СМП «Драгобрат»та одночасно входив до складу вищого органу управління підприємства загальних зборів СМП «Драгобрат».
Вид покарання (стягнення): Постанову Тернопільського міськрайонного суду від 23 вересня 2011 року скасувати, Шпака Б.В. визнати винним за ч.2 ст 172-4 КУпАП, п.2.ч.1.ст.7 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", та накласти стягнення у вигляді 1700 грн. з конфіскацією отриманого доходу від участі у складі органу управління СМП "Драгобрат"
Дата судового рішення: 2011-10-14
Номер судового рішення: № 33-158/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.