Майборода Дмитро Іванович

0

Місце роботи: Державна екологічна інспекція в м. Києві
Посада: заступник начальника Державної екологічної інспекції в м. Києві-заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища в м. Києві
Склад корупційного правопорушення: Майборода Д.І., обіймаючи посаду заступника начальника Державної екологічної інспекції в м. Києві, за не припинення діяльності автозаправних станцій ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» вимагав від директора цього товариства Штанька Р.Ю. хабар у розмірі 3 000дол. США та вчинив закінчений замах на одержання хабара.
Вид покарання (стягнення): Позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного майна, крім житла
Дата судового рішення: 2011-11-30
Номер судового рішення: №1-604/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.