Горохівський Андрій Євстахович

0

Місце роботи: Раковецьке лісництво ДП “Кременецький лісгосп” Тернопільської області
Посада: лісничий
Склад корупційного правопорушення: Горохівський А.Є., працюючи на посаді лісничого Раковецького лісництваи ДП “Кременецький лісгосп” Тернопільської обл., будучи посадовою особою державної лісової охорони, станом на 21 вересня 2011 р. порушив спеціальне обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спрямоване на попередження корупції, що визначене в п.1 ч.1 ст.7 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, а саме: був засновником та керівником фермерського господарства “Колос -Г”.
Вид покарання (стягнення): Апеляцію Горохівського А.Є. залишити без задоволення, а постанову судді Збаразького районного суду Тернопільської обл. від 14 листопада 2011 року про визнання Горохівського Андрія Євстаховича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУпАП – без змін
Дата судового рішення: 2011-12-15
Номер судового рішення: № 33-194/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.